- Referentna lista sadrži više od 1000 projekata -

U registru su prikazani najznačajniji radovi podijeljeni u 8 kategorija

ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI I POSTROJENJA

1. ELEKTROENERGETSKI BLOK NTC-Radnička 224, HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE (2010)

 • Transformatorska stanica 6×1600 kVA
 • Agregatsko postrojenje 6×1800 kVA
 • Postrojenje besprekidnog napajanja 4×1500 kVA
 • Idejni, glavni i izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja

2. ELEKTROENERGETSKI BLOK UTRINE, HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE (2004-2005)

 • Transformatorska stanica 3×1000 kVA
 • Agregatsko postrojenje 3×1100 kVA
 • Postrojenje besprekidnog napajanja 12×200 kVA
 • Idejni, glavni i izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

3. ELEKTROENERGETSKI BLOK VARAŽDIN, HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE (2008)

 • Transformatorska stanica 2×1000 kVA
 • Agregatsko postrojenje 2×1100 kVA
 • Postrojenje besprekidnog napajanja 4×250 kVA
 • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

4. ELEKTROENERGETSKI BLOK TRNJE, HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE (2002-2003)

 • Transformatorska stanica 2×1000 kVA
 • Agregatsko postrojenje 1×630 kVA
 • Postrojenje besprekidnog napajanja 2×200 kVA
 • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

5. TRANSFORMATORSKA STANICA 10(20)/0,4kV, 5x2000kVA, PHOENIX PARK – ZAGREB (2009)

 • Transformatorska stanica 5×2000 kVA
 • Glavni i izvedbeni projekt transformastorske stanice
ZRAČNA LUKA ZAGREB

1. UPRAVNA ZGRADA ZRAČNE LUKE ZAGREB (1994)

 • Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

2. OBJEKT “DHL”

 • Izvedbeni projekt NN priključka, vanjska rasvjeta, vatrodojavni i telefonski priključak (1996)

3. ELEKTRORADOVI NA TRAFOSTANICI TS-7 (1996/1997)

 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

4. UGOSTITELJSKI PROSTORI – STARA PUTNIČKA ZGRADA (1997)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje
 • Izvedbeni projekt napajanja i automatske regulacije sustava grijanja, hlađenja i ventilacije – CNUS
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

5. SORTIRNICA PRTLJAGE I BESCARINSKA PRODAVAONICA (DFS) PUTNIČKE ZGRADE (1998)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje
 • Izvedbeni projekt napajanja i automatske regulacije sustava grijanja, hlađenja i ventilacije – CNUS
POSLOVNO-PROIZVODNI OBJEKTI

1. TVORNICA ŽBUKE I VAPNA KRUŠEVO , FASSA – 1. i 2. faza (2008)

 • Glavni projekt elektroenergetike i instalacija

2. PROIZVODNI CENTAR MERKUR RIJEKA – KUKULJANOVO (2005)

 • Glavni i izvedbeni projekt el. instalacije jake i slabe struje

3. POGONI VARIONE I BRUSIONE ZAPREŠIĆ – HŽ (2005)

 • Glavni i izvedbeni projekt el. instalacije jake i slabe struje

4. MLINICA I SKLADIŠTE UGLJENA,  TVORNICA CEMENTA – ISTRACEMENT (2002)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija

5. AKUMULATORSKA I ISPRAVLJAČKA STANICA SDC, PLIVA – SAVSKI MAROF (2005)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija i zonifikacije
HOTELI – TURISTIČKI OBJEKTI

1. HOTEL “ANTUNOVIĆ” SESVETE (1993)

 • Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

2. HOTEL “AMFORA” HVAR (1996)

 • Projekt rekonstrukcije elektroinstalacija jake i slabe struje3. DEPANDANSA HOTELA “AMFORA” HVAR
 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

3. DEPANDANSA HOTELA “AMFORA” HVAR (1996)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

4. HOTEL “BODUL” HVAR (1996)

 • Projekt rekonstrukcije elektroinstalacija jake i slabe struje

5. HOTEL DUBRAVA, P. ĐURIĆ (1996)

 • Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje
STRATEŠKI OBJEKTI - HRVATSKI TELEKOM

1. NOVI TELEKOM CENTAR, Tier IV (2007-2010)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja i elektroinstalacija jake i slabe struje

2. IT DATA CENAR – UTRINE I,II,III faza (2000-2003)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Idejni projekt elektroenergetskog bloka
 • Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja i elektroinstalacija

3. LDTS DATA CENTAR – VARAŽDIN I,II faza (2007-2009)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Glavni i izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja
 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

4. NACIONALNI CENTAR TELEKOMUNIKACIJA (2002)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetike i elektroinstalacija
 • Izvedbeni projekt LAN mreže
 • Izvedbeni projekt automatskog upravljanja i nadzora

5. POSLOVNI KOMPLEKS HT-TRNJE (2001)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el

 • Idejni projekt elektroenergetskog napajanja i razvoda
 • Izvedbeni projekt agregatskog postrojenja ATC-TRNJE I
 • Izvedbeni projekt glavnog razvoda GR-TRNJE I
POSLOVNO-TRGOVAČKI CENTRI

1. POSLOVNI KOMPLEKS CENTAR KAPTOL (1998)

 • Revizija elektro projekata
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

2. TRGOVAČKI CENTAR “BILLA” (1999)

 • Glavni i izvedbeni projekt el. instalacije jake i slabe struje
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

3. Trgovački centar METRO (2002)

 • Elektroinstalacija jake i slabe struje
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

4. Trgovački centar PEVEC RIJEKA (2004)

 • Elektroinstalacija jake i slabe struje
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

5. Trgovački centar MERKUR – RIJEKA (2003)

 • Glavni i izvedbeni projekt el. instalacije jake i slabe struje
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova
SPORTSKI OBJEKTI

1. KLIZALIŠTE ZAGREBAČKI VELESAJAM (1997)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

2. SPORTSKA DVORANA CRIKVENICA (2001)

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

3. NOGOMETNO IGRALIŠTE NK-HRVATSKI DRAGOVOLJAC (2002)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija rasvjete

4. NOGOMETNO IGRALIŠTE NK-RUDEŠ, SVLAČIONICE NK-RUDEŠ (2011)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija rasvjete

5. KARATE KLUB – SPORTSKA DVORANA ZAGREB (2013)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje
JAVNA RASVJETA

1. TUNEL “LJUBLJANSKA AVENIJA-SLAVONSKA AVENIJA” (1992)

 • Glavni i izvedbeni projekt rasvjete i signalizacije

2. JAVNA RASVJETA SESVETSKI KRALJEVAC, HRVATSKE CESTE (1993)

 • Glavni i izvedbeni projekt rasvjete

3. JAVNA RASVJETA, GRAD ZAGREB – Čavoglavska ulica (2007)

 • Glavni projekt javne rasvjete

4. JAVNA RASVJETA – Domašinečka (2008)

 • Glavni projekt javne rasvjete

5. JAVNA RASVJETA – Servisna cesta Jankomir (2008)

 • Glavni projekt javne rasvjete

KONTAKTIRAJTE NAS

KB PROJEKT d.o.o. ~ 10000 Zagreb, Prugina 14 ~ +385 1 3690 514 ~ info@kbprojekt.hr