- Referentna lista sadrži više od 1000 projekata -

U registru su prikazani najznačajniji radovi podijeljeni u 8 kategorija

ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI I POSTROJENJA

1. ELEKTROENERGETSKI BLOK TRNJE, HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE (2002-2003)

 • Transformatorska stanica 2×1000 kVA
 • Agregatsko postrojenje 1×630 kVA
 • Postrojenje besprekidnog napajanja 2×200 kVA
 • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

2. ELEKTROENERGETSKI BLOK UTRINE, HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE (2004-2005)

 • Transformatorska stanica 3×1000 kVA
 • Agregatsko postrojenje 3×1100 kVA
 • Postrojenje besprekidnog napajanja 12×200 kVA
 • Idejni, glavni i izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

3. ELEKTROENERGETSKI BLOK VARAŽDIN, HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE (2008)

 • Transformatorska stanica 2×1000 kVA
 • Agregatsko postrojenje 2×1100 kVA
 • Postrojenje besprekidnog napajanja 4×250 kVA
 • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

4. TRANSFORMATORSKA STANICA 10(20)/0,4kV, 5x2000kVA, PHOENIX PARK – ZAGREB (2009)

 • Transformatorska stanica 5×2000 kVA
 • Glavni i izvedbeni projekt transformastorske stanice

5. ELEKTROENERGETSKI BLOK NTC-Radnička 224, HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE (2010)

 • Transformatorska stanica 6×1600 kVA
 • Agregatsko postrojenje 6×1800 kVA
 • Postrojenje besprekidnog napajanja 4×1500 kVA
 • Idejni, glavni i izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja

6. VELJKO DRINKOVIĆ, HVAR SOLARNA ELEKTRANA (2018)

 • Glavni projekt solarne elektrane
ZRAČNA LUKA ZAGREB

1. UPRAVNA ZGRADA ZRAČNE LUKE ZAGREB (1994)

 • Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

2. OBJEKT “DHL”

 • Izvedbeni projekt NN priključka, vanjska rasvjeta, vatrodojavni i telefonski priključak (1996)

3. ELEKTRORADOVI NA TRAFOSTANICI TS-7 (1996/1997)

 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

4. UGOSTITELJSKI PROSTORI – STARA PUTNIČKA ZGRADA (1997)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje
 • Izvedbeni projekt napajanja i automatske regulacije sustava grijanja, hlađenja i ventilacije – CNUS
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

5. SORTIRNICA PRTLJAGE I BESCARINSKA PRODAVAONICA (DFS) PUTNIČKE ZGRADE (1998)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje
 • Izvedbeni projekt napajanja i automatske regulacije sustava grijanja, hlađenja i ventilacije – CNUS

6. PROMETNI CENTAR – ZLZ (1999)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija, elektromotornih pogona i automatske regulacije (Centralni Nadzorni Upravljački Sustav)

7. ELEKTROENERGETSKO POSTROJENJE BESPREKIDNOG NAPAJANJA (2005)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetike i upravljanja

8. SERVER SALA ZRAČNE LUKE ZAGREB (2012)

 • Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja

11. MEĐUNARODNI ODLAZAK – PUTNIČKA ZGRADA (2012)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

9. REKONSTRUKCIJA NAPAJANJA I UPRAVLJANJA RASVJETE STAJANKE (2013)

 • Izvedeni projekt rekonstrukcije upravljanja i napajanja

10. REKONSTRUKCIJA RUBNE RASVJETE UZLETNO-SLETNE STAZE ZLZ (2013)

 • Izvedeni projekt rekonstrukcije rubne rasvjete
MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB

1. NOVI SUSTAV OGLAŠAVANJA U PUTNIČKOJ ZGRADI (2014)

 • Izvedeni projekt elektroenergetskog napajanja

2. AELIA DUTY FREE SHOP (2015)

 • Izvedeni projekt elektroinstalacija

3. VANJSKI OGLASNI PANOI (2015)

 • Izvedeni projekt elektroenergetskog napajanja

4. ENERGETSKA OBNOVA RASVJETE SKLADIŠTA CARGO (2016)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija rasvjete

5. REKONSTRUKCIJA BESPREKIDNOG ELEKTROENERGETSKOG NAPAJANJA TRANSFORMATORSKE STANICE TS-3 (2020)

 • Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja

6. REKONSTRUKCIJA BESPREKIDNOG ELEKTROENERGETSKOG NAPAJANJA TRANSFORMATORSKE STANICE TS-4 (2020)

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja
GRAD ZAGREB

1. SANACIJA TUNELA “GRIČ” (2015)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija

2. CENTAR ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM JELKOVEC, ZAGREB (2015)

 • Glavni projekti elektroinstalacija jake i slabe struje

3. ZAGREBAČKI VELESAJAM – PAVILJON 12 (2016)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje
 • Tehnološkog parka
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro radova

4. UREĐENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA OKO DOMA HRVATSKIH UMJETNIKA TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ZAGREB (2016)

 • Glavni projekt javne rasvjete

5. UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA NA LOKACIJI BRITANSKI TRG, ZAGREB (2016)

 • Glavni projekt javne rasvjete

6. UREĐENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA IZMEĐU KIŠPATIĆEVE, GORJANOVIĆEVE I ULICE GORNJI PREČAC (2016)

 • Glavni projekt javne rasvjete

7. SPORTSKI CENTAR SOPOT USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA (2017)

 • Glavni i Izvedbeni projekt vanjske rasvjete

8. OBJEKT A11 – NOVI JELKOVAC (2017)

 • Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija

9. DINAMO ZAGREB RASVJETA NOGOMETNIH TERENA (2017)

 • Izvedbeni projekt rasvjete nogometnih terena

10. KINOTEKA – ZAGREB (2017)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

11. ZAGREBAČKI VELESAJAM – PAVILJON 18 (2017)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje Boksačkog centra
POSLOVNO-PROIZVODNI OBJEKTI

1. TVORNICA ŽBUKE I VAPNA KRUŠEVO , FASSA – 1. i 2. faza (2008)

 • Glavni projekt elektroenergetike i instalacija

2. PROIZVODNI CENTAR MERKUR RIJEKA – KUKULJANOVO (2005)

 • Glavni i izvedbeni projekt el. instalacije jake i slabe struje

3. POGONI VARIONE I BRUSIONE ZAPREŠIĆ – HŽ (2005)

 • Glavni i izvedbeni projekt el. instalacije jake i slabe struje

4. MLINICA I SKLADIŠTE UGLJENA,  TVORNICA CEMENTA – ISTRACEMENT (2002)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija

5. AKUMULATORSKA I ISPRAVLJAČKA STANICA SDC, PLIVA – SAVSKI MAROF (2005)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija i zonifikacije

6. TRANSFORMATORSKA STANICA TS-7 ERICSSON NIKOLA TESLA (2014)

 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova
HOTELI – TURISTIČKI OBJEKTI

1. HOTEL “ANTUNOVIĆ” SESVETE (1993)

 • Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

2. HOTEL “AMFORA” HVAR (1996)

 • Projekt rekonstrukcije elektroinstalacija jake i slabe struje3. DEPANDANSA HOTELA “AMFORA” HVAR
 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

3. DEPANDANSA HOTELA “AMFORA” HVAR (1996)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

4. HOTEL “BODUL” HVAR (1996)

 • Projekt rekonstrukcije elektroinstalacija jake i slabe struje

5. HOTEL DUBRAVA, P. ĐURIĆ (1996)

 • Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

6. OBJEKT THERAPIJE – ISTARSKE TOPLICE (2011-2012)

 • Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija

7. RECEPCIJA HOTELA MIRNA ISTARSKE TOPLICE (2015)

 • Glavni projekt elektroinstalacija
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro radova

8. HOTEL VITALITY Ugostiteljkso-turistička građevina (2016)

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija
 • Glavni projekt transformatorske stanice 2x1000kVA

9. ISTARSKE TOPLICE ADAPTACIJA HOTELA MIRNA – QUALITY OF LIFE +55 (2017)

 • Glavni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

10. BARBARIGA NOVA – Turističko-ugostiteljska građevina DEPADANSA (2018)

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija

11. BARBARIGA NOVA – Ugostiteljsko-turistička građevina HOTEL na k.č. 520/11, k.o. Vodnjan (2019)

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija

12. JADRANKA HOTELI, Veli Lošinj Tenis centra PUNTA (2019)

 • Glavni i Izvedbeni projekt rasvjete tenis dvorane
STRATEŠKI OBJEKTI - HRVATSKI TELEKOM

1. POSLOVNI KOMPLEKS HT-TRNJE (2001)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el

 • Idejni projekt elektroenergetskog napajanja i razvoda
 • Izvedbeni projekt agregatskog postrojenja ATC-TRNJE I
 • Izvedbeni projekt glavnog razvoda GR-TRNJE I

2. IT DATA CENAR – UTRINE I,II,III faza (2000-2003)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Idejni projekt elektroenergetskog bloka
 • Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja i elektroinstalacija

3. NACIONALNI CENTAR TELEKOMUNIKACIJA (2002)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetike i elektroinstalacija
 • Izvedbeni projekt LAN mreže
 • Izvedbeni projekt automatskog upravljanja i nadzora

4. LDTS DATA CENTAR – VARAŽDIN I,II faza (2007-2009)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Glavni i izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja
 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

5. NOVI TELEKOM CENTAR, Tier IV (2007-2010)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja i elektroinstalacija jake i slabe struje

6. INFORMACIJSKI “T&D” CENTAR Draškovićeva 26, Zagreb (2000)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Izvedneni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje
 • Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja
 • Glavni razvod GR-4, Agregatsko postrojenje, Kabelski razvod

7. NACIONALNI CENTAR TELEKOMUNIKACIJA NOMC – Kruge 26, Zagreb (2002)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetike i elektroinstalacija
 • Izvedbeni projekt LAN mreže
 • Izvedbeni projekt automatskog upravljanja i nadzora

8. ELEKTROENERGETSKI BLOK DATA CENTRA UTRINE (2004-2005)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Transformatorska stanica 3×1000 kVA
 • Agregatsko postrojenje 3×1100 kVA
 • Postrojenje besprekidnog napajanja 12×200 kVA
 • Broj IT kabineta – 284 rack ormara
 • Kapacitet hlađenja – 2000 kW
 • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt Stručni nadzor nad izvođenjem radova

9. ELEKTROENERGETSKI BLOK VARAŽDIN (2007-2009)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Transformatorska stanica 3×1000 kVA
 • Agregatsko postrojenje 2×1100 kVA
 • Postrojenje besprekidnog napajanja 4×250 kVA
 • Broj IT kabineta – 174 rack ormara
 • Kapacitet hlađenja – 500 kW
 • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt Stručni nadzor nad izvođenjem radova

10. ATC TREŠNJEVKA- DATA CENTAR Selska 122 (2009-2010)

PROJEKTANT (elektro dio): M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Transformatorska stanica 4×1000 kVA
 • Agregatsko postrojenje 4×1100 kVA
 • Postrojenje besprekidnog napajanja 2×480 kVA
 • Broj IT kabineta – 308 rack ormara
 • Kapacitet hlađenja – 1500 kW
 • Glavni i Izvedbeni projekt

11. POSLOVNI OBJEKT Marles- HT-Draškovićeva 26 (2010)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

12. POSLOVNI OBJEKT – HT-Palmotićeva 82 (2010)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

13. POSLOVNI OBJEKT – HT-Horvatova RIJEKA (2010)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

14. POSLOVNI OBJEKT – HT-Ciottina RIJEKA (2010)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

15. SISTEM SALA – HT-KRUGE (2010)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

16. NOVI TELEKOM CENTAR (Tier IV) NTC – Radnička 224, Zagreb (2007-2010)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Transformatorska stanica 6×1600 kVA
 • Agregatsko postrojenje 6×1800 kVA
 • Postrojenje besprekidnog napajanja 4×1500 kVA
 • Broj IT kabineta – 576 rack ormara
 • Kapacitet hlađenja – 3000 kW
 • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt

17. POSLOVNI PROSTOR MARSOVO POLJE U PULI (2015)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija

18. HT MULTIMEDIJALNI PREZENTACIJSKI CENTAR SKY OFFICE, ZAGREB (2016)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

19. T-CENTRI (2016)

 • T-CENTAR ŠIBENIK
 • T-CENTAR AVENUE MALL
 • T-CENTAR SPLIT
 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija

20. T-CENTAR RIJEKA, T-CENTAR DUBROVNIK, T-CENTAR SLAVONSKI BROD, T-CENTAR ZADAR (2017)

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija

21. T-CENTAR IBLEROV TRG, T-CENTAR DUBRAVA, T-CENTAR STOJA – PULA, T-CENTAR YOCKER – SPLIT, T-CENTAR BJELOVAR (2018)

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija

22. HT Business showroom u sklopu poslovne zgrade RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB (2018)

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija

23. T-CENTAR u sklopu poslovne zgrade RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB (2018)

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija

24. ATC TREŠNJEVKA- DATA CENTAR Selska 122 (2018)

 • Postrojenje besprekidnog napajanja 2×500 kVA
 • Broj IT kabineta – 144
 • Glavni i Izvedbeni projekt

25. DATA CENTAR KOZALA (2018)

 • Postrojenje besprekidnog napajanja 2×250 kVA
 • Postrojenje agregatskog napajanja 2×450 kVA
 • Broj IT kabineta – 40
 • Glavni i Izvedbeni projekt

26. T-CENTRI (2019-2020)

 • T-CENTAR VELIKA GORICA
 • T-CENTAR IBLEROV TRG
 • T-CENTAR VINKOVCI
 • T-CENTAR POŽEGA
 • T-CENTAR ARENA CENTAR
 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija
POSLOVNI OBJEKTI

1. KENTBANK – RAČKOG 10, ZAGREB (2012)

 • Glavni i izvedbeni projekt el. instalacije jake i slabe struje
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

2. KENTBANK – ILICA/GUNDULIĆEVA, ZAGREB (2012)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Glavni i izvedbeni projekt el. instalacije jake i slabe struje
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

3. OBITELJSKO GOSPODARSTVO KORAK REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBJEKTA ZA PREZENTACIJU I PRODAJU VINA “KORAK” (2015)

GLAVNI PROJEKTANT: M. Kliman, dipl.ing.el.

 • Glavni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

4. HOIPOLOII PEKARA KORICA PRERADOVIĆEVA 39, ZAGREB (2016)

 • Glavni projekt elektroinstalacija

5. STRIDON – SESVETE POSLOVNA ZGRADA SKLADIŠTE (2017)

 • Glavni i Izvedbeni projekt jake i slabe struje

6. ZUBARSKE ORDINACIJE ZUBOVIĆ KRANJČEVIĆEVA, ZAGREB (2017)

 • Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija

7. OBITELJSKO GOSPODARSTVO “KORAK” (2018)

 • Glavni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje
JAVNI OBJEKTI

1. POSTROJENJE AGREGATSKOG NAPAJANJA OPĆA BOLNICA BJELOVAR (2013)

 • Izvedbeni projekt elektroenergetike

2. LUČKE KAPETANIJE, MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE (2014)

 • LUČKA KAPETANIJA SENJ
 • LUČKA KAPETANIJA ZADAR
 • LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK
 • LUČKA KAPETANIJA SPLIT
 • LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK
 • LUČKA KAPETANIJA SISAK
 • LUČKA KAPETANIJA SLAVONSKI BROD
 • LUČKA KAPETANIJA OSIJEK
 • LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR
 • Izvedbeni projekt LAN instalacija i elektroinstalacija priključnica radnih mjesta
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro radova

3. UPRAVA ZA STRATEŠKE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE KRLEŽIN GVOZD 1A, ZAGREB, MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE (2015)

 • Izvedbeni projekt LAN instalacija i elektroinstalacija UPS napajanja

4. UPRAVNA ZGRADA MINISTARSTVA PRISAVLJE 14, ZAGREB MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE (2015)

 • Izvedbeni projekt LAN instalacija i elektroinstalacija UPS napajanja
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro radova

5. ENERGETSKA OBNOVA SUSTAVA UNUTARNJE RASVJETE (2015)

 • OŠ KSAVER ŠANDOR GJALSKI, ZABOK
 • OŠ OROSLAVJE
 • OŠ DONJA STUBICA
 • Glavni projekt energetske obnove sustava rasvjete
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro radova

6. FINA – VUKOVARSKA 70, REKONSTRUKCIJA ELEKTROENERGETSKOG NAPAJANJA (2015)

 • Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja i centralnog nadzora CNUS
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro radova

7. OŠ DONJA ZELINA ENERGETSKA OBNOVA SUSTAVA UNUTARNJE RASVJETE (2016)

 • Glavni projekt energetske obnove sustava rasvjete
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro radova

8. KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE PETROVA 13, ZAGREB (2016)

 • Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja i automatske regulacije, optimizacije klimatizacije i ventilacije

9. FINA – VUKOVARSKA 70, ZAGREB, REKONSTRUKCIJA ELEKTROENERGETSKOG NAPAJANJA (2016)

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja, besprekidnog napajanja DATA centra i centralnog nadzora CNUS
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova

10. GRAD DUBROVNIK – ZAMJENA TEHNIČKOG SUSTAVA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE (2018)

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja i automatske regulacije

11. ŠKOLA OŠ IVO ANDRIĆ SPORTSKA IGRALIŠTA (2018)

 • Glavni i Izvedbeni projekt vanjske rasvjete
POSLOVNO-TRGOVAČKI CENTRI

1. POSLOVNI KOMPLEKS CENTAR KAPTOL (1998)

 • Revizija elektro projekata
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

2. TRGOVAČKI CENTAR “BILLA” (1999)

 • Glavni i izvedbeni projekt el. instalacije jake i slabe struje
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

3. Trgovački centar METRO (2002)

 • Elektroinstalacija jake i slabe struje
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

4. Trgovački centar PEVEC RIJEKA (2004)

 • Elektroinstalacija jake i slabe struje
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

5. Trgovački centar MERKUR – RIJEKA (2003)

 • Glavni i izvedbeni projekt el. instalacije jake i slabe struje
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova

6. CENTAR KAPTOL RASHLADNO POSTROJENJE (2017)

 • Izvedbeni projekt elektroenergetskog napajanja i upravljanja
SPORTSKI OBJEKTI

1. KLIZALIŠTE ZAGREBAČKI VELESAJAM (1997)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

2. SPORTSKA DVORANA CRIKVENICA (2001)

 • Glavni i Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje

3. NOGOMETNO IGRALIŠTE NK-HRVATSKI DRAGOVOLJAC (2002)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija rasvjete

4. NOGOMETNO IGRALIŠTE NK-RUDEŠ, SVLAČIONICE NK-RUDEŠ (2011)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija rasvjete

5. KARATE KLUB – SPORTSKA DVORANA ZAGREB (2013)

 • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje
JAVNA RASVJETA

1. TUNEL “LJUBLJANSKA AVENIJA-SLAVONSKA AVENIJA” (1992)

 • Glavni i izvedbeni projekt rasvjete i signalizacije

2. JAVNA RASVJETA SESVETSKI KRALJEVAC, HRVATSKE CESTE (1993)

 • Glavni i izvedbeni projekt rasvjete

3. JAVNA RASVJETA, GRAD ZAGREB – Čavoglavska ulica (2007)

 • Glavni projekt javne rasvjete

4. JAVNA RASVJETA – Domašinečka (2008)

 • Glavni projekt javne rasvjete

5. JAVNA RASVJETA – Servisna cesta Jankomir (2008)

 • Glavni projekt javne rasvjete

6. JAVNA RASVJETA NASELJA MUKINJE 2 NP PLITVIČKA JEZERA (2020)

 • Glavni i Izvedbeni projekt javne rasvjete

7. JAVNA RASVJETA NASELJA MUKINJE 1 NP PLITVIČKA JEZERA (2020)

 • Glavni i Izvedbeni projekt javne rasvjete
<style> .fullwidth-cta, .fullwidth-cta .arrow { -webkit-transition: all 0.2s; -moz-transition: all 0.2s; transition: all 0.2s; } .fullwidth-cta:hover { background: #4CD964; } .fullwidth-cta:hover .arrow { padding-left: 5px; } </style>

KONTAKTIRAJTE NAS

KB PROJEKT d.o.o. ~ 10000 Zagreb, Prugina 14 ~ +385 1 3690 514 ~ info@kbprojekt.hr